slideshow
Techno-Pomiar 25lat 1995-2020
Techno-Pomiar 25lat 1995-2020
O Firmie

Spółka TECHNO-POMIAR powstała w 2012 roku poprzez zmianę formy prawnej założonej w 1995 roku Firmy Automatyki Przemysłowej "TECHNO-POMIAR". Atutem firmy jest wieloletnie doświadczenie założyciela oraz kadry pracowniczej w branży aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki w każdej gałęzi przemysłu.

Naszym celem jest zapewnienie profesjonalnych i terminowych usług na wysokim poziomie technicznym, tak aby decyzja klienta skorzystania z usług naszej Firmy była świadomym wyborem.


Cel ten osiągamy poprzez:
  • realizację usług projektowych i wykonawczych z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i uwarunkowań klientów,
  • przeprowadzanie instruktaży i szkoleń użytkowników naszych usług,
  • trwałe kontakty z wiarygodnymi producentami, którzy posiadają lub wdrażają systemy jakości,
  • kształtowanie świadomości, że za jakość odpowiedzialny jest każdy pracownik,
  • wprowadzanie działań korygujących i zapobiegawczych, podnoszących jakość i terminowość naszych usług,
  • stałe udoskonalanie naszego systemu jakości jako narzędzia do budowy zaufania klientów naszej Firmy.