slideshow
Techno-Pomiar 25lat 1995-2020
Techno-Pomiar 25lat 1995-2020
Certyfikaty ISO

W firmie TECHNO-POMIAR jakość jest filozofią postępowania będącą elementem kultury naszej firmy. Zapewnienie jakości świadczonych usług i wytwarzanych wyrobów uzyskaliśmy poprzez wdrożony po raz pierwszy w roku 2000 system zarządzania jakością ISO 9001, obejmujący swym zakresem wszystkie aspekty działalności firmy, począwszy od przyjęcia zamówienia poprzez projektowanie, planowanie, zakupy, prefabrykacje, montaż, rozruch i odbiór gotowego wyrobu.

System zarządzania jakością ISO 9001 dla potwierdzenia dobrego działania firmy został poddany auditowi i uzyskał Certyfikat potwierdzający jego zgodność z ISO 9001. Certyfikat jest regularnie odnawiany.

Od roku 2019 firma TECHNO-POMIAR posiada certfikaty na system zarządzania bezpieczeństwem pracy ISO-45001:2018 oraz system zarządzania ochroną środowiska ISO-14001:2015.