Elnagh Magnum 30g 
slideshow
slideshow
slideshow
wypożyczenie kampera już od 550zł
slideshow
Rodzaj urządzenia Koszt przeglądu
Kotły do 60 kW:
Kotły wiszące Vitopend* od 150 zł
Kotły wiszące Vitodens* od 200 zł
Kotły stojące Vitogas* od 200 zł
Kotły stojące olejowe* od 250 zł
Kocioł na paliwo stałe Vitolig* od 250 zł
Kolektory słoneczne do 5m2 pow.** od 200 zł
Kotły powyżej 60 kW:
Usługi według indywidualnych ofert
*) - koszt uzależniony od stopnia zabrudzenia
**) - koszt uzależniony od możliwości dostępu do kolektorów
Opłata dojazdowa
W granicach miasta Tarnowa 40 zł
Poza granicami miasta 40 zł + 1,30 zł/km
Opłata za roboczogodzinę
Roboczogodzina pracy serwisu 80 zł
Ceny brutto dla klienta indywidualnego.

Serwis

Świadczymy usługi serwisowe gwarancyjne i pogwarancyjne, urządzeń grzewczych firmy Viessmann, palników firm Riello oraz Weishaupt, a także stacji uzdatniania wody firmy Epuro.

Zakres usług serwisowych obejmuje:
  • pierwsze uruchomienia
  • przeglądy okresowe urządzeń
  • naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne
  • całoroczny nadzór i eksploatację obiektów
  • serwis awaryjny
Świadczymy następujące rodzaje usług serwisowych:
  • czyszczenie kotłów oraz wymienników ciepła
  • wymiany filtrów, palników oraz dysz
  • regulacje parametrów kotła
  • komputerowe analizy spalin
  • sprawdzanie poprawności działania automatyki urządzeń